АНОТАЦІЯ

 магістерської випускної роботи Середи Олександра Олександровича на тему: «Підвищення енергетичної ефективності технологій екстрагування при виробництві коньяків».

 

         Спеціальність 144 «Теплоенергетика».

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Керівник: к.т.н.,доц. Безбах І.В.

Метою роботи є інтенсифікації процесу екстрагування при виробництві коньячних      спиртів.

      Показано, що класична технологія виробництва коньячних напоїв по організації процесів

 екстрагування недостатньо досконала та не економічна. Багатолітня витримка коньячних спиртів в дубових діжках супроводжується  втратами спирту в результаті випарування через пори древесини.  Загальні втрати спирту при виробництві ординарних коньяків составляют 12...20%, а марочних- 24...50%. Друга ключова проблема - наднизька обертаймість виробничих площ. Все це пояснює постійні пошуки спеціалістами шляхів та методів вдосконалення технологій, прискорення процесів дозрівання коньячних спиртів .

        Обґрунтовано гіпотезу щодо ефективності залучення до процесу екстрагування сучасних засобів – мікрохвильових інтенсифікаторів. Представлено результати аналітичних та експериментальних досліджень процесів екстрагування із деревини спиртовими розчинами. Надано схему експериментальної установки, яка включала масообмінний модуль, мікрохвильовий інтенсифікатор, напірну та приймальну ємності. Концентрація цільових компонентів визначалась за допомогою фотометра SPECOL. Приведено результати дослідів із зразками спиртів  в 42 и 68 градусів при роботі з необробленою та термообробленої клепки деревини дубу. Показано, що вихід екстрактивних речовин із клепки, що термооброблена, майже в 2 рази вища. Пояснено, що електромагнітне поле мікрохвильового діапазону є потужним фактором інтенсифікації процесів масо перенесення. Ступінь інтенсифікації  сягає  3-4 порядків. Проведено тестування допоміжного обладнання – системи «циркуляційний насос – прилад для вимірювання розходу екстрагенту – регулятор продуктивності – цифрове табло». Наведено результати тестування розробленою системи контролю кольору екстракту.

          

 

АНОТАЦІЯ

 магістерської випускної роботи Короткова Арсенія Валерійовича на тему: «Енергоефективні  інновації в термомеханічному агрегаті».

 

         Спеціальність 144 «Теплоенергетика».

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Керівник: к.т.н.,доц. Безбах І.В.

         Кваліфікаційна робота присвячена розробці методів підвищення енергетичної ефективності для процесів сушіння дисперсних продуктів, концентрування неньютонівських рідин. Напрямком вдосконалення таких технологій є: зниження енергетичних витрат на видалення вологи, забезпечення якості продукту, розробка високоефективної техніки, утилізація теплоти, що викидається. В умовах гострої енергетичної кризи, що склалася в Україні, зменшення енергетичних витрат в АПК край актуально. Робота складається зі вступу, анотації, чотирьох розділів. В першому розділі «Енергетичний аудит технологічної лінії» викладено етапи проведення енергетичного аудиту, завдання енергетичного аудиту, періодичність проведення аудиту. Також наведено короткий опис підприємства, характеристика виробничої і господарської діяльності, енерговитрати та узагальнений опис технологічного процесу. В другому розділі «Технічні рішення, пропозиції» розглянуто етапи енергетичного менеджменту, викладено нові технічні рішення. В третьому розділі наведено економічні розрахунки. В четвертому розділі «Охорона праці та техніка безпеки» наведено загальні положення, вимоги перед початком і під час роботи.

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

 магістерської випускної роботи Мальцева Сергія Сергійовича на тему: «Теплотехнологічна модернізація зерносушарки на базі термосифонів».

 

         Спеціальність 144 «Теплоенергетика».

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Керівник: к.т.н.,доц. Безбах І.В.

            Кваліфікаційна робота присвячена розробці методів підвищення енергетичної ефективності для процесів сушіння дисперсних продуктів. Напрямком вдосконалення таких технологій є: зниження енергетичних витрат на видалення вологи, забезпечення якості продукту, розробка високоефективної техніки, утилізація теплоти, що викидається. В умовах гострої енергетичної кризи, що склалася в Україні, зменшення енергетичних витрат в АПК край актуально. Робота складається зі вступу, анотації, чотирьох розділів. В першому розділі «Енергетичний аудит технологічної лінії» викладено етапи проведення енергетичного аудиту, завдання енергетичного аудиту, періодичність проведення аудиту. Також наведено короткий опис підприємства, характеристика виробничої і господарської діяльності, енерговитрати та узагальнений опис технологічного процесу. В другому розділі «Технічні рішення, пропозиції» розглянуто етапи енергетичного менеджменту, викладено нові технічні рішення. В третьому розділі наведено економічні розрахунки. В четвертому розділі «Охорона праці та техніка безпеки» наведено загальні положення, вимоги перед початком і під час роботи.

 

                АНОТАЦІЯ

 

 магістерської випускної роботи Козловського Олександра Сергійовича на тему «Енергоаудит та енергетичне модернізування житлового будинку за адресою Шампанський провулок 2/1».

 

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Кафедра процесів, обладнення та енергетичного менеджменту

Кепівник к.т.н., доц. Мординський В.П.

 

             Низькі ціни на паливо протягом дисятиліть сформували в Україні зневажливе відношення до теплової енергії і до всього комплексу питань, пов’язаних з її використанням. Низькі ціни на паливо і відсутність конкуренції не стимулювали створення високоефективного і надійного устаткування сватового рівня.

             Головна проблема – постійне зростання цін на топливно енергетичні ресурси, що веде за собою ускладнення комфортного проживання людей. Наступна проблема – відсутність посточання газу на 11 поверх, за рахунок чого підвищене використання електоеергії.

             Мета дослідження – енергоаудит та модернізації енергетичних процесів теплопосточання та теплосбереження житлового будинку за адресою Шампанський провулок 2/1.

              Завдання наукової роботи полягає у дослідженні та розрахунку заходів необхідних для зниження енерговитрат житлового будинку за адресою Шампанський провулок 2/1.

              Об’єктом дослідження є житловий будинок за адресою Шампанський провулок 2/1, предмет дослідження  - втрати теплоти будинка у навколишнє середовище.

              Методи дослідження – проводився літературний пошук та аналіз існуючих у світі заходів по зменшенню витрат енергії на опаленняю Проводилися безпосередні вимірювання розмірів корпусу, його приміщень товщини стіни та температури в приміщеннях.

              У результаті проведеної дослідної роботи складено практичний проект, щодо зменшення витрат енергії для житлового будинку за адресою Шампанський провулок 2/1.

                      

 

АНОТАЦІЯ

 магістерської випускної роботи Сухар Іллі  Олегович на тему: «Термодернізація виробничого приміщення підприємства «ОЛІС».

 

         Спеціальність 144 «Теплоенергетика».

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Керівник: д.т.н.,Терзієв С.Г.

Метою роботи теплова модернізація виробничих приміщень фірми «ОЛІС», переведення будівлі у клас «будівлі з нульовим енергоспоживанням». Наведено технічні характеристики виробничих будівель, проведено їх енергетичний аудит. Визначено втрати теплоти через огородження, вікна, стелю, пол. Установлено втрати теплоти через вентиляцію. Проведено розрахунки втрат теплоти від корпусів стаціонарного та ручного обладнання. Зведено теплові баланси приміщень. Наведено критичний огляд світового досвіду по зменшенню витрат енергії в будівлях, аналізується досвід переведення будівлі у стан «будівлі з нульовим енерго споживанням». Проведено варіантні розрахунки пропозицій щодо залучення світового досвіду  по проектуванню задач теплової модернізації. Впроваджено в проект розробку ОНАХТ щодо використання термосифонного тепло утилізатора для утилізації теплових викидів вентиляційних систем для підігріву повітря з довкілля перед його подачею у виробничі цеха. Дана економічна оцінка проектів.

 

 

АНОТАЦІЯ

 магістерської випускної роботи Беличко Михайла Володимировича  на тему: «Удосконалення теплотехнології лінії концентрування молока».

 

         Спеціальність 144 «Теплоенергетика».

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Керівник: д.т.н.,проф. Бурдо О.Г.

Метою роботи є інтенсифікація процесу випарювання із харчових розчинів, підвищення енергетичної ефективності випарних апаратів. Наведено критичний огляд літературних джерел, показано, що сучасна випарна техніка має суттєві обмеження. При зростанні концентрації продукту в апараті підвищується товщина приграничного шару у поверхні нагріву, зростає термічний опір, з’являється присмак варки. Вдалих технічних рішень по подоланню таких перешкод немає, обмежуються значенням кінцевої концентрації продукту. Показано, що подолати такі проблеми можна при залучені до процесу випаровування високоефективних джерел енергії мікрохвильового діапазону. На основі моделювання процесу показано, що при вакуумному мікрохвильовому випаровуванні процес вилучення вологи протікає без традиційної теплопередачі, має місце об’ємне підведення енергії. Процес протікає при граничних умовах другого роду. Приведено схему експериментального стенду та методики експериментальних досліджень. В основі стенду був теплообмінний модуль, вакуумна система, конденсатор пари, холодильна машина, вакуумметр. Кількість вилученої вологи визначалась ваговим методом. Досліди проводились на м'ясо- молочної продукції.  Результати експериментальних досліджень свідчать про високу ефективність мікрохвильового випарного апарату.  

 

АНОТАЦІЯ

 магістерської випускної роботи Афанасьєва Назара  Олександровича на тему: «Енергоефективні режими виробництва чипсів із яблук на стрічковій енергомагнітній сушарці».

 

         Спеціальність 144 «Теплоенергетика».

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Керівник: д.т.н.,проф. Бурдо О.Г.

Метою роботи є інтенсифікація процесу сушіння при виробництві чіпсів із яблук, зменшенню енергетичних витрат обладнання. Наведено критичний огляд літературних джерел по теорії та техніки сушіння. Визначено основні проблеми сучасних технологій, сформульовано науково-технічні протиріччя. Обґрунтовано перспективи залучення до процесів сушіння високоефективних засобів підведення енергії – електромагнітних джерел ІЧ та МХ діапазонів. Дана схема експериментальної стрічкової сушарки із каскадом електромагнітних джерел енергії. Сформульовано основну ідею технології – використати послідовну обробку слайдів яблук магнетронами та ІЧ випромінювачами. Показано, що за такий спосіб зменшується як внутрішній, так і зовнішній дифузійний опір. Проведено комплекс експериментальних досліджень, в яких визначено вплив швидкості руху стрічки, потужності джерел енергії, розміру слайдів, значення питомого завантаження стрічки на кінетику вилучення вологи із продукту та його температуру. Основною цільовою функцією при порівнянні режимів сушіння були питомі витрати енергії. Температури продукту на вході та виході з сушарки вимірювались за допомогою тепловізора. Кількість вилученої вологи визначалась по зменшенню маси продукту за допомогою електронних вагів.  Результати досліджень підтвердили як високу якість готового продукту, так і низькі витрати енергії.

 

АНОТАЦІЯ

магістерської роботи Сенчук О.С.

Захист кваліфікаційної роботи відбудеться20.12.2018 р. в аудиторії В-217 з 10 години ранку.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування».

Кафедра Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Випускник за СВО «Магістр» Сенчук Олена Сергіївна.

Тема «Дослідження активної довжини ситчастого барабана протиральних фінішер них машин».

Керівник д.т.н., проф. Гладушняк Олександр Карпович.

Знання довжини ситчастого барабана дає можливість економити матеріали при виготовленні протиральних машин.

 

АНОТАЦІЯ

магістерської роботи Загубелюка С.В.

Захист кваліфікаційної роботи відбудеться 20.12.2018 р. в аудиторії В-217 з 11години ранку.

Спеціальність 131 «Прикладна механіка».

Кафедра Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Випускник за СВО «Магістр»Загубелюк Сергій Вікторович.

Тема «Дослідження енерговитрат на протирання холодним способом харчової сировини».

Керівник д.т.н., проф. Гладушняк Олександр Карпович.

Виконана магістерська робота дає можливість економити енерговитрати на процес протирання харчової рослинної сировини.

 

АНОТАЦІЯ

Комплексного дипломного проекту по кафедрі Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту сумісно з кафедрою технології м’яса, риби і морепродуктів Одеської національної академії харчових технологій.

Захист дипломного проекту буде відбуватися в аудиторії Б-402 з 10 години ранку 21 грудня 2018 року.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування».

Кафедра Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Випускниця за СВО «Магістр» Прошак Валерія Пилипівна.

Тема «Дослідження процесу тонкого подрібнення компонентів рибних консервів з метою підвищення якості та енергоефективності кінцевого продукту».

Керівник к.т.н., доцент Рєзнік Костянтин Вікторович.

Актуальність дипломної роботи: метою дипломної роботи є модернізація кутера для інноваційної лінії виробництва рибних консервів шляхом впровадження ріжучих органів, що виготовлені та експлуатуються за новою технологією.

Використання таких ріжучих робочих органів-ножів дозволить підвищити якість подрібнення, скоротити енерговитрати на процес подрібнення в середньому на 10%, скоротити час обслуговування та подовжити ремонтний цикл обладнання.

 

АНОТАЦІЯ

Комплексного дипломного проекту по кафедрі Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту сумісно з кафедрою технології м’яса, риби і морепродуктів Одеської національної академії харчових технологій.

Захист дипломного проекту буде відбуватися в аудиторії Б-402 з 10 години ранку 21 грудня 2018 року.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування».

Кафедра Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту.

Випускниця за СВО «Магістр» Топов Михайло Михайлович.

Тема «Дослідження процесу гомогенізації рідких компонентів рибних консервів для дитячого харчування».

Керівник к.т.н., доцент Рєзнік Костянтин Вікторович.

Актуальність дипломної роботи: метою дипломної роботи є розробка модернізованого обладнання для інноваційної технології виробництва рибних консервів для дитячого харчування та підвищення їх якості.

Впровадження запропонованого модернізованого обладнання допоможе підвищити якість готової продукції та скоротити витрати енергії на процес гомогенізації приблизно в 2 рази. Крім того, подовжується ремонтний цикл та зменшуються витрати на експлуатацію. Є результати виробничих випробувань.